Hình ảnh thực tế tại các gia đình 23-05-2020

Giàn phơi quần áo lắp tại chung cư AmBer Riveside đường Hoàng Quốc Việt quận 7 Hồ Chí Minh

Khách hàng tại tại căn hộ 22-02 chung cư AmBer Riveside đường Hoàng Quốc Việt quận 7 Hồ Chí Minh rất hài lòng về giàn phơi quân áo được lắp vào ngày 10/5/2018

Giàn phơi quần áo lắp tại chung cư AmBer Riveside đường Hoàng Quốc Việt  quận 7 Hồ Chí Minh

Giàn phơi quần áo lắp tại chung cư AmBer Riveside đường Hoàng Quốc Việt quận 7 Hồ Chí Minh

11/05/20181374

Ngày nay với sự phát triển chóng mặt của tốc độ đôt thị hóa thì không gian sống của chúng ta ngày càng bị thu hẹp cũng đồng nghĩa với việc khó khăn trong vấn đề phơi khô quần áo. Giàn phơi thông minh hay giàn phơi quần áo ra đời để giải quyết sự lo ngại đó . Hơn 10 năm phát triển, Hòa Phát tự hòa  là sản phẩm ưu việt đạt chất lượng cao đối với người Việt Nam  

Ngày 10/5/2018 Hòa Phát lắp đặt giàn phơi quần áo tại căn hộ 22-02 chung cư AmBer Riveside đường Hoàng Quốc Việt  quận 7 Hồ Chí Minh. Khách hàng tại tại căn hộ 22-02 chung cư AmBer Riveside đường Hoàng Quốc Việt  quận 7 Hồ Chí Minh rất hài lòng về giàn phơi quân áo được lắp vào ngày 10/5/2018 


Ngày 10/5/2018 Hòa Phát lắp đặt giàn phơi quần áo tại căn hộ 22-02 chung cư AmBer Riveside đường Hoàng Quốc Việt  quận 7 Hồ Chí Minh


Ngày 10/5/2018 Hòa Phát lắp đặt giàn phơi quần áo tại căn hộ 22-02 chung cư AmBer Riveside đường Hoàng Quốc Việt  quận 7 Hồ Chí Minh


Ngày 10/5/2018 Hòa Phát lắp đặt giàn phơi quần áo tại căn hộ 22-02 chung cư AmBer Riveside đường Hoàng Quốc Việt  quận 7 Hồ Chí Minh


Ngày 10/5/2018 Hòa Phát lắp đặt giàn phơi quần áo tại căn hộ 22-02 chung cư AmBer Riveside đường Hoàng Quốc Việt  quận 7 Hồ Chí Minh

Giàn phơi quần áo lắp tại chung cư AmBer Riveside đường Hoàng Quốc Việt quận 7 Hồ Chí Minh Cộng đồng Google Việt Nam
NAN/5 0 Người đánh giá b�nh chọn

0 Người đánh giá

Tags: Gian phoi do thong minh, Giàn phơi, Gian phoi doGửi