giàn phơi thông minh
 • Giàn phơi Ba Sao 999 HD Model 2018
  Giàn phơi Ba Sao 999 HD Model 2018

  Nâng lên hạ xuống rễ dàng,tiết kiệm không gian,tiện dụng cho cả người già và trẻ em,treo được chăn ga gối đệm

  2.350.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ

 • Giàn phơi Ba Sao Seri 212
  Giàn phơi Ba Sao Seri 212

  Nâng lên hạ xuống rễ dàng,tiết kiệm không gian,tiện dụng cho cả người già và trẻ em,treo được chăn ga gối đệm

  1.350.000 VNĐ 1.150.000 VNĐ

 • Giàn phơi Ba Sao Seri 313
  Giàn phơi Ba Sao Seri 313

  Nâng lên hạ xuống rễ dàng,tiết kiệm không gian,tiện dụng cho cả người già và trẻ em,treo được chăn ga gối đệm

  950.000 VNĐ 750.000 VNĐ

 • Giàn phơi Ba Sao Seri 316
  Giàn phơi Ba Sao Seri 316

  Có thể thiết kế treo hoa,treo lồng chim,treo biển quảng cáo,nâng lên hạ xuống rễ dàng,tiết kiệm không gian,phơi được chăn ga gối đệm

  1.450.000 VNĐ

 • Giàn phơi Ba Sao Seri 666
  Giàn phơi Ba Sao Seri 666

  Nâng lên hạ xuống rễ dàng,tiết kiệm không gian,tiện dụng cho cả người già và trẻ em,treo được chăn ga gối đệm

  1.500.000 VNĐ 1.150.000 VNĐ

 • Giàn phơi điều khiển Japan Takara 236 - E200FG
  Giàn phơi điều khiển Japan Takara 236 - E200FG

  Điều khiển từ xa lên đến 40m,có đèn chiếu sáng,quạt sấy,đèn diệt khuẩn,tiết kiệm không gian,tiện dụng cho cả người già và trẻ em,treo được chăn ga gối đệm

  12.500.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ

 • Giàn phơi điều khiển Japan Takashi 620 - C300FG
  Giàn phơi điều khiển Japan Takashi 620 - C300FG

  Điều khiển từ xa lên đến 40m,có đèn chiếu sáng,quạt sấy,đèn diệt khuẩn,tiết kiệm không gian,tiện dụng cho cả người già và trẻ em,treo được chăn ga gối đệm

  14.900.000 VNĐ 13.800.000 VNĐ

 • Giàn phơi điều khiển Japan Hatsu 826 - S400FG
  Giàn phơi điều khiển Japan Hatsu 826 - S400FG

  Điều khiển từ xa lên đến 40m,có đèn chiếu sáng,quạt sấy,đèn diệt khuẩn,tiết kiệm không gian,tiện dụng cho cả người già và trẻ em,treo được chăn ga gối đệm

  13.000.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ

 • Giàn phơi điều khiển Japan Takashi 630 - C300FG
  Giàn phơi điều khiển Japan Takashi 630 - C300FG

  Điều khiển từ xa lên đến 40m,có đèn chiếu sáng,quạt sấy,đèn diệt khuẩn,tiết kiệm không gian,tiện dụng cho cả người già và trẻ em,treo được chăn ga gối đệm

  16.700.000 VNĐ 14.800.000 VNĐ

 • Giàn phơi điều khiển nhập khẩu Korea KFW236 - A1
  Giàn phơi điều khiển nhập khẩu Korea KFW236 - A1

  Điều khiển từ xa lên đến 40m,có đèn chiếu sáng,quạt sấy,đèn diệt khuẩn,tiết kiệm không gian,tiện dụng cho cả người già và trẻ em,treo được chăn ga gối đệm

  12.500.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ